Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İmzager

e-Posta Yazdır PDF

İmzager Beta Sürüm (2.0.8), Türkiye'de elektronik imzanın yaygınlaşması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından üretilmiş bir yazılımdır. Bu yazılım ESYA E-imza Kütüphanesinin özelliklerinin sınırlı fakat günlük kullanım için yeterli bir alt kümesini sunmaktadır. İmzager gelişmiş e-imza özelliklerini ücretsiz olarak kullanıma sunması açısından kendi alanında bir ilktir.

İmzager'i iki türlü kullanmak mümkündür:

 • Güvenli Elektronik İmza oluşturma: Bu işlem sadece Türkiye'de faaliyet gösteren ESHS'lerin vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikalar kullanılarak yapılabilir.
 • Güvenli Elektronik İmza görüntüleme: Bu işlemi İmzager yazılımını bilgisayarına kuran herkes yapabilir.

İmzager'i indirmek için tıklayınız:

 

64 BİT SÜRÜM 32 BİT SÜRÜM
SHA1(imzager-2.0.8(Beta)-x64.zip)= 369799ac17a98e7718a0d0655cfbc0d74695bbec

SHA1(imzager-2.0.8(Beta)-x86.zip) =

7888c61f963069fa0b4febfa8c7af71804000c58

 
  SHA1(imzager-2.0.6(Beta)-unix.zip)= 6EEEF4E71EF544CAD63441271F1FB33A9B037E86

 

 

İşlevsel Özellikler Teknik Özellikler
Kamu SM nitelikli elektronik sertifikaları kullanarak;

 • Temel elektronik imza oluşturma
 • Çoklu imza oluşturma (seri imza)
ETSI TS 101 733 CADES elektronik imza formatı (ASN.1 standardında)
Türkiye'de faaliyet gösteren ve TK tarafından yetkilendirilmiş tüm ESHS'lerin elektronik sertifikaları ile atılmış imzaları gösterme ve doğrulayabilme X.509 formatında Nitelikli Sertifikalar ile çalışır (ETSI TS 101 862 Qualified Certificate)
E-Yazışma paketi yapısında imzalı doküman oluşturabilme, paket içeriği ve imza detayları görüntüleyebilme  
İmzalama ve doğrulama için ESYA Java CADES ve XADES API’lerini kullanır.  
Aşağıdaki imza tiplerinin tüm kombinasyonlarını (seri-paralel) görüntüleme ve doğrulama :

 • Temel imza
 • Zaman damgalı imza
 • İlkeli imza
 • Arşiv imzası
 • Uzun dönemli imza
 • Ayrık ve tümleşik imza
 • XML İmza

TK'nın yayınlamış olduğu "Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri" dokümanında tanımlı kurallara uygun çalışır.

BTK tarafından yayınlanacak olan e-imza profillerine uygun imza

İsteğe bağlı olarak imzaya aşağıdaki bilgileri ekleme desteği:

 • İmza atan kişinin kurum ve yetki bilgileri
 • İmzanın atıldığı zamanı tanımlayan bilgi
 • İmzanın atıldığı yer, ülke, şehir, adres bilgileri
 • Belgeyi üreten, gönderen, teslim eden, alan, onaylayan gibi imza amacı
 • İmzayı veya belgeyi numaralandırmak için belge numarası
 • Başka imza veya belgelere atıf yapmak için referans belge numarası
 • İmzalanan belgenin doküman formatı bilgisi
PKCS #11 standardına uygun akıllı kartlarla çalışır
İmza üzerindeki zaman damgası bilgilerini gösterme ve doğrulama RFC 3161 standardına göre alınmış zaman damgalarını destekler
Sertifikalar için detaylı iptal kontrolü yapar (Sertifika İptal listeleri ve OCSP kullanarak) RFC 2560 standardına göre OCSP kontrolü yapar
Mevcut e-imzalar arasında e-imza profiline uygun dönüşüm  

Planlanan Çalışmalar

 • XADES imza oluşturma desteği
 • Mobil imza desteği
 • Ayrık ve bütünleşik imzaya ek olarak ETSI TS 102 918 ASIC paket yapısı desteği

Sistem Gereksinimleri

 • Linux* - Windows 200x / XP / 7 işletim sistemi
 • Java Runtime Enviroment (JRE) (minimum 1.6 sürümü)
 • Akıllı karta yüklü nitelikli elektronik sertifika
 • Akıllı Kart Okuyucusu (İmza atmak için)
 • Akıllı Kart Sürücüsü (İmza atmak için)

* Pardus Linux 'da test edilmiştir.