Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

e-Posta Yazdır PDF

FİZİKSEL YAPI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bodrum kat ve 2 katlı çalışma alanına  sahip olarak toplam 3500 m2’ lik bir alanda hizmet vermektedir. Bodrum katında 250 KV Regülatör, 250KV Jeneratör ve 200 KV’ lik güç kaynağı bulunmaktadır.

Birinci katta 48 kişilik pc’lerle donatılmış 4 adet pc laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca 50 kişilik pc’lerle donatılmış ders saatleri dışında öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir internet laboratuarımız mevcuttur.

İkinci katta ise 1 adet Network odası bir adet sistem odası, bir adet operatör odası, beş adet ofis ve bir adet 28 kişilik açık ofis bulunmaktadır.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BIDB Üniversitemizin bütün birimlerinin Bilgi İşlem sistemlerinin;

* Bakım
* Onarım
* Montaj

ve istenildiği takdirde,

* Teknik şartname
* Fizibilite

Çalışmalarını ifa etmektedir.

Mevcut çalışmakta olan Network altyapımızın ve tüm servis sunucularımızın  (server) kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamaktadır.

BIDB mevcut hizmetlerinin kesintisiz devam ettirmenin yanında Üniversitemizin bilişim alt yapısının e-devlet uygulamalarına uyumlu hale getirilmesi içinde birbirleri ile entegrasyonunun sağlanmasını temin etmeye çalışmaktadır.