FAKÜLTE SEKRETERİ

dikkatSAYFA YAPIM AŞAMASINDADIR.

Görevleri :

  • Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,
  • Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü yapmak,
  • Fakültedeki idari personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
  • Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunmak,
  • Fakülteye ait, tüm iç ve dış yazışmaları yapmak, takip etmek ve kaydını tutmak,
  • Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak,
  • Öğrencilerin sağlık merkezine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak,
  • Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını hazırlatmak, Sınav evrakını öğretim elemanlarından tutanakla teslim alıp, arşivlemek.

Yoruma kapalı.