Nothing found for Edu Tr

Sorry, but you are looking for something that isn’t here.

The 404 or Not Found error message is a HTTP standard response code indicating that the client was able to communicate with the server, but the server could not find what was requested. 404 errors should not be confused with "server not found" or similar errors, in which a connection to the destination server could not be made at all. A 404 error indicates that the requested resource may be available again in the future.

Try searching for what you where looking for using the search box below.

Bets 10, Bets10 giriş, Bets10 Kayıt is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Hoş Geldiniz
 

GAÜN GÜSEM

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,

Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,

Sürekli eğitim programlarımızın Gaziantep Üniversitesi’nin temel ilkelerine  ve  bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek,

GÜSEM’in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmektir.