404 Not Found

Not Found

The requested URL /edu.tr was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Hoş Geldiniz
 

GAÜN GÜSEM

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,

Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,

Sürekli eğitim programlarımızın Gaziantep Üniversitesi’nin temel ilkelerine  ve  bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek,

GÜSEM’in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmektir.