301 Moved

301 Moved

The document has moved here.

Hoş Geldiniz
 

GAÜN GÜSEM

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,

Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,

Sürekli eğitim programlarımızın Gaziantep Üniversitesi’nin temel ilkelerine  ve  bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek,

GÜSEM’in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmektir.