HOŞ GELDİNİZ,

Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi
Gaziantep Üniversitesi "Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi", Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 17 Haziran 2005 tarihinde uygun verilerek kurulmuştur. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı zemin katında hizmet verecek olan müzemizin gerekli donanımları yapılmış olup, panoları hazırlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine, öğrenim gördükleri üniversiteyi ve içinde yaşadıkları şehrin kültürünü tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek, müze kavramının içerdiği, yaşam boyu eğiticilik hedefini dikkate alarak, müzemizi Gaziantep halkının ve yabancıların da ziyaretine açılacak hale getirmek istiyoruz.
    Her türlü elişi, dokuma, elbise, ahşap eşyalar, bakır-tunç mutfak eşyaları, el yazması kitap, ferman ve belge niteliğindeki yazılı belgeler, fotoğraflar, eski dönemleri yansıtan her türlü eşyalar ve meslek âlet edevatı, eski teknoloji ürünleri ve benzerlerinden oluşacak bu bağışlar, Bağış Listesi'nde sergilenecek, müzeoloji ve bilimsel anlamda en iyi şekilde değerlendirilecektir.
~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu