Her türlü elişi, dokuma, elbise, ahşap eşyalar, bakır-tunç mutfak eşyaları, el yazması kitap, ferman ve belge niteliğindeki yazılı belgeler, fotoğraflar, eski dönemleri yansıtan her türlü eşyalar ve meslek âlet edevatı, eski teknoloji ürünleri ve benzerlerinden oluşacak bu bağışlar, Bağış Listesi'nde sergilenecek, müzeoloji ve bilimsel anlamda en iyi şekilde değerlendirilecektir.
Ad : *
Soyad : *
Telefon No : *
E-Posta :
Adres :
Açıklamalar;
Eşyanın Adı,
Adedi,
Cinsi  :

* Bu Alanların Doldurulması Zorunludur.


~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu