Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

   Müzemiz, Gaziantep Şehri'ni tüm yönleriyle anlatarak, teşhir düzeni, mizansenler ve dokümantasyon arşivleriyle, olabilecek en düzenli, kapsamlı ve eğitici şekilde tanzim edilecek,  meraklıların ve araştırmacıların başvuracağı bir bilim kurumu haline getirilecektir. Gaziantep Şehri'nin en eski dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar gelen kültür hayatı ele alınıp, bilgiler verilecek ve bulunabilen orijinal örneklerle anlatılacaktır. Anlatımlar, yazılı bilgi panoları, elektrik ve elektronik esaslı görsel malzemeler kullanılarak sağlanacaktır. Gaziantep Arkeolojisi, orijinal kültür varlıkları veya belgelerle örnekler sunularak kronolojik anlatımla tanıtılacak, Gaziantep kuruluşu, tarihçesi ve gelişmesiyle anlatılacaktır.

   Müzede Gaziantep Savunması animasyon anlatımla sunulurken, Gaziantep Şehri'nin kültür hayatı bölümler halinde ele alınacaktır.
Bu kapsamda; " Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler ", " Antep Ağzı ve Dil Özellikler i", " Şehrin Hayatında Önemli Olaylar ", " Aile Hayatı, Günlük Hayat, Özel Günler ", " Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar ı", " Eğlence Hayatı ", "Fotoğrafçılık" ve " Karagöz Oyunculuğu " gibi son 150-200 yılın yaşantısından çeşitli kesitler yer alacaktır.

   Gaziantep kültürünün tanıtımında önemli bir görev üstlenecek olan müzemizde; Gaziantep'in Ev ve El sanatlarından; Antep İşi, Yemek KültürüKutnuculuk, Abacılık, Kilimcilik, vb, Sedefçilik, Kuyumculuk, Yemenicilik, Ağaç işleri ve kültür hayatındaki yeri de sergilenecektir.

    Bir müzeyi hiç yoktan tasarlamak ve meydana getirmek, bir roman yazmak, bir film senaryosunu uygulamak, bir tiyatro oyununu sahnelemek gibi, birçok unsurun başarılı ve uyumlu bir şekilde tam kapasite ile birleşmesine bağlıdır. 

Bu sebeple, Gaziantep Üniversitesi  "Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi" nin başarılı olması, "Gaziantep" esas alındığına göre, biraz da kadirşinas Gaziantep Halkı'nın yapacağı, ellerinde bulunan ata yadigârı, üretimi günümüzde kalmamış kültürel malzemenin bağışı ve benzeri yardımlarına bağlıdır. 
~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu