Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi'ne bağış ve daha detaylı bilgi için,

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden RIFAT ERGEÇ'e,

(342) 317 18 17 & (342) 317 18 85

ergec@gantep.edu.tr

telefon ve e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ZÜBEYDE AYTEKİN'e,

(342) 360 10 42
basin@gantep.edu.tr


telefon ve e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz.~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu