Üniversitenin Çalř■anlarř

Engelli Í­rencilere destek sa­lamak išin (en ÷nemli) programlar ve projeler :
a - ) Her fakülte ve yüksekokulda bir engelli ö­renci akademik danř■manř bulunmaktadřr.
b - ) Her dönem ba■ř ö­renciye ait bilgiler sa­lřk raporu ve uygulanmasř gereken ders sřnav uygulamayyla birlikte bölümüne gönderilir.
c - ) Ders, sosyal etkinlik vs. konularřnda gönüllü akran / e­itmen deste­i sa­lanmaktadřr.
d - ) Görme özürlüler için kütüphanede "Görme Engelliler Çalř■ma Odasř" olu■turulmu■tur.