Optik ve Akustik Mühendisliği Programı

 

 

Programın Amacı: Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak kullanımı yaygınlaşan kablosuz sistemler, fiber optik sistemler, uzak mesafeli yayınlar, optiksel iletişim ve görüntüleme sistemleri, lazer sistemleri, elektroakustik sistemler, akustik, ultrasonik, titreşim alt yapılı cihazları ve bu cihazlara ait sistemlerin tasarım, gelişim, çalışması, kalibrasyonu ve kurulumunun yapılabilmesi için iyi derecede optik ve akustik bilgisine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Programın Avantajı: Optik ve Akustik Mühendisliği, birçok mühendislik bölümünün olduğu gibi temel bilimlerden fizik biliminin uygulamalı dallarından biridir. Pek çok endüstri kuruluşu ve araştırma merkezlerinde kablosuz iletişim sistemleri, uzak mesafeli yayınlar, görüntüleme sistemleri, elektroakustik sistemler, akustik, ultrasonik, titreşim alt yapılı cihazlar ve bu cihazlara ait sistemlerin tasarım, gelişim, çalışma, kalibrasyonu ve kurulumu için bu konuda uzmanlaşmış, iyi derecede optik ve akustik bilgisine sahip mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer kimi alanlarda da (örneğin Fizik ve/veya Fizik Mühendisliği gibi) kısmen ve çok sınırlı optik ve akustik ya da optik ve akustik bağıntılı eğitimler veriliyor olsa da, bunlardan eğitim alanların bir önerilen program gibi detaylı optik ve akustik eğitimi alması olanaklı değildir. Optik ve akustik mühendisliği açısından sadece ışık veya akustik bilgisi yetersiz olup aynı zamanda elektronik, yarıiletken teknolojileri ve ileri düzeyde mühendislik malzeme bilgisi zorunluluktur. Teknolojinin hızla gelişmesi optik ve akustik mühendisliği gibi birçok mühendislik dalını gerekli kılmaktadır. Önerilen program, günümüz ve yakın gelecekte insanlık için enstrümantasyon ve ileri teknolojide ufuk noktasındaki mesleklerden biridir. Buna en popüler örnek olarak spektroskopi verilebilirdir. Sıradan bir spektrometre/spektrofotometre bilgisi ile hem ışığın nasıl elde edileceği elde edildikten sonra nasıl modifiye ve kontrol edileceği ve hem de malzeme/ortamın ışık ile olan etkileşimi bilgisini içermektedir. Tüm bu ve benzeri bilgiler optik ve akustik mühendisliği programında detaylıca işlenecektir. Sadece bu örnek bile önerilen optik ve akustik programının diğer mühendislikler arasında kısa sürede saygın bir yer edineceğini göstermektedir. Yine ses enerjisinin elekrik enerjisine, elektrik enerjisinin ses enerjisine dönüştürülmesi, sesin yazılması, okunması, saklanması ve tekrarlanması, akustiğin elektrik ve elektronik tekniğiyle birleşerek mühendislikte çeşitli uygulama alanları geliştirmek; mesela gezegenlerin ses sinyallerini dinleme, atmosferde ses hızı ölçümlerinin yapıldığı uzay teknolojisinde kullanılmak, akustik mühendisliğinin temel ilgi alanlarındandır. Ayrıca akustiğin temel fizikten mühendisliğe kayması sonucunda karmaşık sesler (gürültü), ayrı bir uzmanlık konusu olarak incelenmeye başlamıştır. Böylelikle, temelde fizik konusu içinde yeralan akustik; giderek tıp, biyoloji, fizyoloji, psikoloji gibi sağlık bilimlerinin yanısıra çeşitli mühendislik, mimarlık ve kent planması gibi bilim ve disiplinler içindeki araştırma ve uygulamalar ile bir çeşit bilimler veya disipliler arası nitelik kazanmıştır. Günümüzde akustik alanında uzmanlık eğitimi üniversitelerin çeşitli dallarında açılan yüksek lisans bölümlerinde verilmektedir. Fakat lisans düzeyinde henüz böyle bir eğitim verilmemektedir. Önerilen bu program ile lisans düzeyinde eğitim almış optik ve akustik mühendislerine duyulan ihtiyacın giderilmesi planmaktadır. Teknolojide kullanılan birçok gelişkin cihaz/sistem ise aslında yoğun bir şekilde optik ve akustik bilgisi kullanmasından dolayı optik ve akustik mühendisi tarafından geliştirilmeye ve kullanılmaya muhtaçtır.

Önerdiğimiz optik ve akustik mühendisliği programı bilişim çağına ayak uyduran ve ileri düzeyde bilgisayar ve teknoloji tabanlı İngilizce dilinde eğitim sunacaktır. Yapacağı eğitim ile ulusal ve uluslararası çapta endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerini her türlü teknolojik gelişmeye açık tutacaktır. Bir anlamda önerdiğimiz program her türlü optik ve akustik alanında ileri teknoloji bölümü gibi eğitim sunacaktır. Bu nedenle eğitimini en ileri bilimsel seviyelerdeki teknolojik projeler ile desteklenecektir.

 

           Çalışma Alanları

Mezun olacaklar teknolojik cihazların üretildiği fabrikalarda, iletişim ile ilgili şirketlerde, emniyet ve savunma sanayisinde, özel ve devlet kurumlarında mühendis olarak çalışabilecekleri gibi; üniversitelerde akademisyen ve kamu ve özel şirketlerin Ar-Ge bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler. Kısaca yetiştireceğimiz optik mühendisleri modern teknoloji kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşları (TÜBİTAK, ROKETSAN, ASELSAN, TELEKOM, TSE, MKE, MSB, Meteoroloji, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, T.R.T., T.H.Y., D.D.Y, TAI, Askeri Kalite Kontrol ve Optik ve Akustik iş kollarında, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıkları, … vb) ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Özel sektörde bilgisayar ve optiksel malzeme üretiminde, akustik dizayn, özel ölçme aletleri ve kalibrasyonu ile satış ve servisinde, endüstri kuruluşlarında toplam kalite planlama ve kalite güvence sistemleri konusunda, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme (ArGe) birim ve laboratuarlarında çalışabileceklerdir. Bu nedenle iyi yetişmiş ileri seviyede bilgisayar ve İngilizce bilgisine sahip bir optik ve akustik mühendisi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumunda olacaktır.

 

More in this category: Akademik Personel »
JoomShaper