Gaziantep University Journal of Social Sciences, 1991 yılında ilk sayısını çıkardı, 1992 yılında yayınına ara verdikten sonra, 2007 yılında yeniden yayınlanmaya başladı.

ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, Türk Eğitim İndeksi, ASOS İndeks gibi belli başlı indeksler tarafından taranan uluslararası bir dergi olan GAUN JSS, yılda dört sayı yayınlanır.

Dergiye erişim ve makale göndermek için: http://jss.gantep.edu.tr

Dergiye erişim ve dergi arşivi için şu adresi de kullanabilirsiniz: http://dergipark.gov.tr/jss